Om TRUMPF

Drift- och servicecenter

Vi är ett högteknologiföretag med tyngdpunkterna tillverknings- och medicinteknik. Vi erbjuder våra kunder inte bara innovativa produkter av hög kvalitet. Vi har lösningarna på era problem - antingen det gäller plåtbearbetning, användning av laser i produktionsprocessen, elektronikapplikationer eller sjukhusutrustning. Vår kunskap på dessa områden innebär konkurrensfördelar för våra kunder.