Långsiktigt tänkande - effektivt handlande

Att arbeta lönsamt och visa ansvar – detta är viktigt för vårt familjeföretag. efficiency+ är vår symbol för en regel som vi länge levt efter och som utgör en bild av vår självförståelse: för bästa lönsamhet och aktivt ansvar gentemot marknaden, medarbetarna och miljön.

Beståndsdelarna i efficiency+

efficiency+ visar tydligt de många beståndsdelar som ingår i långsiktigt och medvetet handlande. Ett klart plus vad gäller lönsamhet för våra kunder.

 
Hur resurseffektiva enskilda lösningar är, bestäms av förhållandet från den mängd energi som tas upp och de resurser som förbrukats till den faktiska kapaciteten - läs: produktiviteten. Resurseffektivitet vad gäller energiupptagning skall inte ses isolerat. Det är viktigt för oss att se helhetsbilden av varje relevant faktor som ström, gaser, hjälp- och drivmedel, material, vatten eller ytbehov.