TruPrint 1000 - Laser Metal Fusion

TruPrint 1000 från TRUMPF är en kompakt maskin för produktion av små metallkomponenter genom pulverbäddbaserad lasersmältning (Laser Metal Fusion). Utgående från metallpulver och laserljus är det möjligt att producera komponenter av praktiskt taget vilken geometrisk form som helst. Komplexa former kan enkelt omvandlas från CAD-data till komponenter av högsta kvalitet. Oavsett om det är ett unikt objekt, en prototyp eller en mindre produktionsserie så avlägsnar TruPrint 1000 de hinder som blockerar genomförandet av dina idéer.

 

 

Dina fördelar i korthet:

◾ Enkel och direkt användning

◾ Innovativt pulverbeläggningssystem för hög processhastighet

◾ MobileControl App för mobil drift och observation

◾ TRUMPF Teleservice med Visual Online Support

Enkel och intuitiv användning

TruPrint 1000 är en sann plug-and-play maskin. Tack vare sin ringa storlek är den lätt att installera och kräver endast en 230-V eluttag samt en inert gas-anslutning. Den generöst tilltagna processkammaren med låsbar dörr säkerställer hög tillgänglighet och tillåter ergonomisk fyllning av pulver samt enkel uppackning och rengöring. Tack vare ett användarvänligt gränssnitt med en tydligt strukturerad pekskärm är driften av maskinen mycket enkel. Programvaran stödjer operatören med intelligenta funktioner för en snabb och användarvänlig tillverkningsprocess.

Innovativt pulverbeläggningssystem för hög processhastighet

TruPrint 1000 kan delvis samordna pulverbeläggningar och laserexponeringar parallellt. Tack vare ett innovativt beläggningssystem minskas driftstoppet vid applicering av nytt pulverlager till ett minimum, vilket möjliggör högre processhastigheter.

MobileControl App

Med MobileControl App kan du styra och övervaka dina maskiner enkelt och flexibelt. Appen speglar standardkontrollpanelen till t.ex. en surfplatta, vilket gör det möjligt för operatören att övervaka produktionsprocessen utan direkt närvaro vid maskinen. Operatörens tid vi maskinen under produktionsprocessen kan därigenom reduceras. För att möjliggöra detta finns en kamera inbyggd i maskinen som överför processen direkt till surfplattan.

Visual Online Support

Naturligtvis omfattas TruPrint 1000 även av det beprövade TruServices. Med fjärrdiagnostik kan du upprätta en direkt förbindelse mellan vår tekniska service och din maskin, så att de kan komma åt den för felsökning och diagnos. Med appen för Visual Online Support (VOS) kommunicerar du snabbt och enkelt och kan säkert utbyta bilder, ljud och videofiler. Fjärrdiagnostik ger oss möjligheten att ge snabbare assistans än tidskrävande besök på plats. Detta reducerar stilleståndstiden till ett minimum och ökar maskintillgängligheten.

Branch-specifika tillbehörspaket

Branchspecifika tillbehörspaket för industri, lab, smyckes och dentalproduktion finns tillgängliga för att möta de höga krav som ställs på produktionsprocessen inom de olika industrisegmenten.

Den 30 Nov – 2 dec kommer vi att ha Teknologidagar  kring vårt erbjudande i additiv tillverkning hos TRUMPF maskin i Alingsås. Då vi kommer bland annat visa upp både Laser Metal Fusion och Laser Metal Deposition (påläggssvetsning med laser).