Information om skydd av personuppgifter

Hantering av personuppgifter

TRUMPF GmbH + Co. KG uppskattar att du valt att besöka vår webbplats och att du visar intresse för vårt företag, våra produkter och tjänster. Skydd av personuppgifter vid hantering under hela affärsprocessen är något som är viktigt för oss och vi vill att du ska känna dig trygg när du besöker våra webbplatser.

Nedan förklarar vi vilka uppgifter som registreras på våra webbplatser och hur de används. TRUMPF GmbH + Co. KG ansvarar för all internationell näthantering åt TRUMPF och tillhörande webbapplikationer. Informationen om skydd av personuppgifter gäller för alla webbplatser som TRUMPF ansvarar för. Andra webbplatser som våra externa länkar leder till omfattas inte.

Personuppgifter

Personuppgifter är information om personliga eller sakliga förhållanden om en viss verklig person. Detta omfattar information om t.ex. ditt namn, din adress, ditt telefonnummer och ditt födelsedatum. Information som inte direkt kan sammankopplas till din identitet, t.ex. favoritsidor eller antal användare av en sida, är inga personuppgifter.

Registrering och hantering av personuppgifter

Uppgifter registreras när du besöker våra webbplatser i protokollfiler, via söktjänster och formulär. När du besöker våra webbplatser sparar av säkerhetsskäl webbservern som standard anslutningsuppgifter om datorn som kontaktar sidan, webbsidorna som du besöker, datum och hur länge besöket varar, ID för webbläsaren som du använder och typen av operativsystem samt webbsidan som du besöker oss från. Personliga uppgifter som ditt namn, din adress, ditt telefonnummer eller e-postadress registreras inte, om du inte själv anger dem, t.ex. om du registrerar dig, svarar på en undersökning, deltar i en tävling, tecknar ett avtal eller begär mer information. Sparade uppgifter används på webbservern för att spåra missbruk (enligt
§ 31 BDSG) och raderas sedan. Tiden för det senaste besöket används för reklamändamål om detta är tillåtet enligt lag.

Användning och utlämning av personuppgifter

Personuppgifter som du lämnat används bara för teknisk administrering av webbplatserna och för att uppfylla dina önskemål och krav, normalt för att hantera avtal med dig och för att svara på frågor. Vid registrering på våra B2B-portaler används uppgifterna för att genomföra registreringen och för reklamändamål om detta är tillåtet enligt lag. Du kan när som helt undanbe dig reklamen genom att skicka ett meddelande till: info(at)se.trumpf.com.
Personuppgifterna lämnas inte ut, säljs inte eller överförs inte på något annat sätt utanför TRUMPF-gruppen, om det inte är nödvändigt för att hantera avtal eller utföra tjänster som du beställt.

Radera uppgifter

Om dina uppgifter inte längre behövs för syftena ovan samt fakturering, raderas de. Observera att uppgifterna först spärras och sedan raderas helt efter en viss tid, för att förhindra att uppgifter raderas av misstag eller för att förebygga uppsåtliga skador. Av tekniska skäl kopieras uppgifterna ibland i säkerhetskopior och i speglingar av tjänster. Även de här kopiorna raderas efter ett tag.

Användning av kakor (cookies)

På våra webbplatser använder vi ofta s.k. session cookies som registrerar uppgifter för teknisk sessionsstyrning i webbläsarens minne. De raderas när du stänger webbläsaren. Kakor innehåller inga personuppgifter och all innebörd försvinner när du lämnar vår webbplats. Om du beslutar att inte spara kakor på din dator kan du heller inte komma åt stora delar av våra webbplatser. Det innebär att vissa funktioner eller områden i vissa fall inte kan användas. Observera att webbläsare normalt har funktioner för hantering av kakor. För hantering av kakor för webbanalys av tredje part, se avsnittet "Kakor från tredje part på våra webbplatser".

Webbanalys

För analys använder vi ett utvärderingsprogram som analyserar data statistiskt.  Användardata pseudonymiseras. Programvaran  använder s.k. kakor (cookies), textfiler som sparas på din dator och som används för analys av ditt besök på webbplatsen. Informationen om användning av webbplatsen som lagras i kakan sparas.  Vi använder den här informationen för att analysera din användning av webbplatsen och för att sammanställa rapporter om aktiviteterna på webbplatsen. För detta används open source-programmet "Piwik". Det innebär att data inte överförs till tredje part och det finns ingen risk för att dina personuppgifter kan överföras till andra.  

Web Controlling

Säkerhet

TRUMPF GmbH + Co. KG vidtar alla nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust och missbruk. Dina uppgifter sparas på ett säkert ställe som inte är tillgängligt för allmänheten. I vissa fall krypteras dina personuppgifter vid överföring med s.k. Secure Socket Layer-teknologi (SSL). Det innebär att SSL-skyddade uppgifter krypteras vid kommunikation mellan din dator och vår server om webbläsaren stöder SSL. Vid använder Ogone (http://www.ogone.de) för att skydda dina kreditkortsuppgifter. Dessa sparas inte på våra servrar utan hanteras direkt av betalningstjänsten. Observera att informationen inte är skyddad om du kontaktar oss per e-post. Innehåll i e-post kan läsas av tredje part. Vi rekommenderar därför att du skickar sekretessrelaterad information med post.

Rätt till information/rätt till återkallande

På skriftlig begäran informerar vi vilka personuppgifter (t.ex. namn, adress) som vi lagrat och vad de används till. Du kan alltid invända mot att dina uppgifter används för reklam om detta sker utan ditt godkännande. Vi spärrar då dina uppgifter för detta syfte.  Om du godkänt att reklam skickas till din e-postadress eller fås på telefon kan du när som helst ångra detta.

Kontakt och ändringar

Om du har frågor om hanteringen av personuppgifter kan du kontakta dataskyddsansvarig på TRUMPF GmbH + Co. KG som hjälper sig med information, synpunkter och klagomål.
Skriv till följande adress: info(at)se.trumpf.com .
TRUMPF förbehåller sig rätten att ändra innehållet i den här beskrivningen av hantering av personuppgifter utan att i förväg meddela detta. När något ändrats finns en aktuell version på den här sidan.

Mer information om hantering av personuppgifter

Marknadsföring via e-post (mailing)

För att tillmötesgå dina önskemål och intressen används din e-postadress av olika företag i TRUMPF-gruppen för att skicka reklam. TRUMPF Newsletter och annan e-postinformation innehåller information om oss och vårt utbud.
Om du vill ha e-post av oss behöver vi en giltig e-postadress och en bekräftelse om att detta är din adress samt att du vill ha e-post från oss. Strax efter att du skickat in beställningen får du en bekräftelse av oss. Först när du klickat på bekräftelselänken i meddelandet registreras din adress i mailinglistan och du får sedan automatiskt e-postmeddelanden (s.k. double opt-in-process).

När du beställer e-post sparas IP-adressen samt tidpunkten för registrering och bekräftelse så att registreringen vid behov kan spåras. För att optimera e-postkommunikationen analyserar vi användningen statistiskt (t.ex: 60 % av alla mottagare klickade på länk A), men det går inte att spåra enskilda mottagare.
Du kan när som helst anpassa eller avsluta prenumerationen. Klicka då på länken "Personlig profil" i slutet av meddelandet. I din personliga profil kan du avbeställa prenumerationen eller anpassa eller ändra dina uppgifter. Du kan även ändra intresseområden som du prenumererar på.
Nedan följder godkännandet som ger TRUMPF rätt att skicka e-post. Du kan ändra detta i din personliga profil som du når via en länk i varje e-postmeddelande.

"Mailings innehåller information om aktuella och planerade produkter från TRUMPF:s affärsområden. Det är frivilligt att lämna uppgifter om namn och intressen. Jag godkänner att mina uppgifter används enligt nedan. Vi använder dina bara uppgifter för att kontakta dig med namn. Vi lämnar inte ut dina uppgifter till någon annan. Du kan säga upp eller ångra prenumerationen i varje meddelande. Det här godkännandet finns i din personliga profil och det kan när som helst tas bort."

Beställningar i vår näthandel

Uppgifter som registreras i samband med beställningar i vår näthandel används för att genomföra beställningen och sparas endast enligt lag, t.ex. i 10 år för skatteändamål. Uppgifterna används för reklam från TRUMPF och relaterade företag om detta är tillåtet enligt lag utan godkännande från mottagaren. Du kan när som helst begära att dina uppgifter inte används för detta, se de angivna kontaktuppgifterna.

Delta i tävlingar

Genom att delta i tävlingar godkänner användaren att TRUMPF sparar nödvändiga uppgifter så länge tävlingen pågår och för att genomföra tävlingen. Deltagarna godkänner även att vinnarens fullständiga namn publiceras på berörda webbplatser. Det går inte att göra anspråk på offentliggörande. Uppgifter som sparas i samband med tävlingen används bara för laglig produktreklam från TRUMPF-gruppen. Uppgifterna lämnas inte ut till tredje part.

Förfrågningar med kontaktformulär

På våra webbplatser har besökare möjligheten att ställa frågor till oss om produkter. För detta används formulär som du hittar under "Kontakt". När du klickar på "Skicka" godkänner du att uppgifterna sparas, bearbetas och används. Uppgifterna används för att bearbeta din förfrågan, sparas och används för reklam av vår affärsverksamhet (B2B) om detta är tillåtet utan att du godkänt det. Du kan när som helst begära att dina uppgifter inte används för detta, se de angivna kontaktuppgifterna.När förfrågan bearbetats raderas uppgifterna.
Datum för senaste uppdatering: 2014-09-01