Upphovsrätt och varumärken

Samtliga texter, bilder, grafik, animationer, videor, ljud och andra innehåll på den här webbplatsen liksom deras struktur skyddas genom upphovsrätten och andra skyddslagar. Inget av innehållet får mångfaldigas, ändras eller användas i andra elektroniska eller tryckta publikationer utan att TRUMPF GmbH + Co. KG först har medgivit detta.
Alla varumärken är, om inget annat anges, varumärkesrättsligt skyddade, i synnerhet TRUMPF-märken, -logotyper, -emblem och typskyltar.
De patent och märken som presenteras på denna webbplats ägs av TRUMPF GmbH + Co. KG.
Alla rättsliga anspråk eller processer i förbindelse med denna webbplats eller nyttjande av den lyder under den tolkning som gäller i Förbundsrepubliken Tyskland, med undantag för internationell privaträtts regler. 

Ytterligare information